Minggu, 19 Juni 2011

Harga Setetes Iman (8-Habis)

Ternyata, si smart girl yang saya ceritakan di atas bukan sembarang gadis. Buktinya, baru satu ayat yang saya sodorkan tentang ajaran nenek moyang dan segala tetek bengek tradisinya, dia sudah minta lagi bukti yang lain agar lebih mantap dan lebih yakin akan kepala dan ekor ikan tadi.

Kepala dan ekor ikan yang saya maksud dalam terminology ‘THE MTA WAY’ tentu saja amalan-amalan yang tidak ada tuntunan baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

Maka sebagai gantinya, si gadis saya minta meng-explore sendiri ayat-ayat yang berkaitan dengan tradiri nenek moyang itu, yang antara lain adalah berikut:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban” (QS-17:36)

“Dan apabila dikatan kepada mereka , “Ikutilah apa yang diturunkan Allah!” Mereka menjawab, “(Tidak), tetapi kami (hanya mengikuti) kebiasaan yang kami dapat dari nenek moyang kmai.” Apakah mereka (akan mengiktui nenenk moyang merka) walaupun ksebenarnaya setan menyeru meraka ke dalamazab api yang menayla (neraka)? (QS-31:21)

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, mereka berkata, “Orang-orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kami dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu,” dan mereka berkata, “(Al-Qur’an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja.” Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran (Al-Qur’an) itu datang kepada mereka, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.” (QS-34:43)

Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak (nenek moyang) mereka. (QS-37: 69-70)

Dan sesungguhnya mereka (orang-orang kafir Mekah) benar-benar pernah berkata. “Sekiranya di sisi kami ada sebuah (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang terduhulu.Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan (dari dosa). Tetapi ternyata mereka mengingkari (Al-Qur’an): maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu). (QS-37: 167-170)

Bahkan mereka berkata, “Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.” (QS-43: 22)

Dan demikian juga ketika Kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engaku (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu berkata ”sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami mengiktui suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejek mereka. (QS-43: 23)

(Rasul itu) berkata, “Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih baik dari pada apa yang kamu peroleh dari (agama) yang dianut nenek moyangmu.” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami mengingkari (agama) yang kamu diperintahkan untuk menyampikannya.” (QS-43: 24)

Tamat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar